งานแสดงความยินดีภราดา ดร.ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ในโอกาสฉลองอายุครบรอบ 60 ปี ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2536

Published date
2536
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
18 หน้า
Other title(s)
60th in celebration of Brother Martin's Sixtieth birthday
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections