นักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยเข้ารับโอวาทจากภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0309200729
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
นักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยเข้ารับโอวาทจากอธิการบดีเเละรับมอบเสื้อทีมจากการสนับสนุนของบริษัท ING ประกันชีวิต โดยมี คุณชวลิต ทองรมย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบเสื้อ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources