นักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยเข้ารับโอวาทจากภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี

au.identifier.bibno 0021-8119
au.identifier.other 0309200729
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2007/Activity_Int_2007/218119/index.html)
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์การกีฬา
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:02Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:02Z
dc.description นักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยเข้ารับโอวาทจากอธิการบดีเเละรับมอบเสื้อทีมจากการสนับสนุนของบริษัท ING ประกันชีวิต โดยมี คุณชวลิต ทองรมย์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด เป็นตัวแทนมอบเสื้อ เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2550 ณ ห้องอธิการบดี อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 17 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/8995
dc.subject.other นักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.subject.other บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม
dc.subject.other ชวลิต ทองรมย์ -- กิจกรรม
dc.title นักกีฬารักบี้ของมหาวิทยาลัยเข้ารับโอวาทจากภราดา บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี en_US
dc.type Still image
mods.genre Activity
Files