มาตรการการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับการรักษาลักษณะบ่งเฉพาะในกฎหมายเครื่องหมายการค้า

au.identifier.bibno 0021-8155
au.identifier.callno ว.พ. 346.0488 ก682ม 2556
dc.contributor.advisor พิศวาท สุคนธพันธุ์
dc.contributor.author กิรตรา ปรุงเจริญ
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:10:01Z
dc.date.available 2015-06-26T05:10:01Z
dc.date.issued 2556
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2556.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 112 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/1008
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other เครื่องหมายการค้า -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.title มาตรการการป้องกันการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับการรักษาลักษณะบ่งเฉพาะในกฎหมายเครื่องหมายการค้า en_US
dc.title.alternative Measures against unfair competition and the protection of distinctive character in trademark law
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-218155.pdf
Size:
5.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-218155.pdf
Size:
172.98 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections