บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

dc.date.accessioned 2016-06-24T03:26:40Z
dc.date.available 2016-06-24T03:26:40Z
dc.date.issued 2558-09-11
dc.format.extent 3 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/17968
dc.language.iso tha en_US
dc.subject บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ
dc.subject ความร่วมมือทางวิชาการ
dc.subject มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- สัญญา
dc.subject มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- ความร่วมมือด้านวิชาการ
dc.subject ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
dc.subject.other ความร่วมมือทางการศึกษา
dc.title บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) en_US
dc.type Text en_US
mods.genre MOU en_US
Files