งานสังสรรค์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รุ่น 9 และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา

Published date
2545-02-02
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
45 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานสังสรรค์ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย รุ่น 9 และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545 ณ วิทยาเขตบางนา โดยมี ภราดาประทีป โกมลมาศ อธิการบดี ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources