คนดีศรีสังคม 2555 (2) โครงการ "ส่งเสริมคนดีศรีสังคม" ประเภทที่สามคือ ผุ้แสดงออกถึงความซื่อสัตย์ สุจริต

Published date
2012
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Thai Rath (Sep 28, 2012), 15
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
ญาณิศา วงศ์ทัศนีโย และลลิษรา งามเชวง นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้รับรางวัลคนดีศรีสังคม จัดโดย สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงานปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources