งานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวไทยประจำปี 2543 ซึ่งเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่นที่ 26

Published date
2543-06-13
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
32 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีแก่นางสาวปนัดดา วงศ์ผู้ดี นางสาวไทยประจำปี 2543 ซึ่งเป็นบัณฑิตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ รุ่นที่ 26 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2543 โดยมีอธิการบดี คณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมแสดงความยินดี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources