กอล์ฟการกุศล - สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มอบเงินรายได้จากการแข่งกอล์ฟการกุศล จำนวน 350,000 บาท แก่ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมดี และ น.พ.เกรียงศักดิ์ เอกพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลกุมภวาปี จ.อุดรธานี