คุณศิริพร ธีระวิทยภิญโญ

Published date
2001
Resource type
Publisher
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
4 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
ABACA Profile (April-June 2001), 32-35
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
หลีภูมิใจมากที่จบจาก ABAC เพราะเรียนหนักและเหนื่อยมาก แต่คนทั่วไปเขาไม่รู้หรอกว่าเราเรียนหนักขนาดไหน พอเห็นเกรดไม่ดี ก็เหมาว่าเราไม่ตั้งใจเรียน ทั้งที่จริงคนที่จบจาก ABAC แล้วได้ 2 กว่า ๆ หลีถือว่าใช้ได้นะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คนจ้างเขาก็ไม่กล้าให้งานยาก ๆ กับเรา เพราะกลัวเราจะทำไม่ได้ จากประสบการณ์ที่ได้ไปเรียนที่อเมริกามาได้พบเห็นสิ่งที่ดีและไม่ดี จึงอยากจะนำสิ่งที่ดี ๆ ในด้านระบบการศึกษาที่จะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง ๆ ที่ยังศึกษาอยู่ ฝากไปยังอาจารย์ทุกท่านว่าอยากให้อาจารย์ให้โอกาสนักศึกษาได้คิดได้มองเห็นถึงจุดบอดของทฤษฎี อยากให้เปลี่ยนจากการท่องจำเป็นการ debate ให้เด็กได้เสนอความคิดเห็นของเขาในข้อสอบ ไม่ใช่ว่าถ้าตอบไม่ตรงกับทฤษฎีหรือหนังสือ แล้วถือว่าผิด ก็ทำให้เด็กได้เกรดไม่ดี เกิดปัญหาในการไปสมัครงานและการเรียนต่ออย่างมาก
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources