ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ปี 2545

Published date
2545-09-19
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปี 2545 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2545 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ.200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาศักดา กิจเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย และอธิการเจ้าคณะแขวงภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources