คณาจารย์และคณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงานสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8427
au.identifier.other 3006200921
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักหอสมุด
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:32:29Z
dc.date.available 2015-07-03T05:32:29Z
dc.description คณาจารย์และคณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2552 โดยมี ดร. จีระประภา ละอองคำ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด บรรณารักษ์ และนายวรงค์ ชินวันทนานนท์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 57 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11294
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other จีระประภา ละอองคำ -- กิจกรรม
dc.subject.other วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม
dc.title คณาจารย์และคณะนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชศึกษาดูงานสำนักหอสมุด และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files