ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์

Published date
2542-01-15
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
5 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
จัดประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
และสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญพาณิชย์ เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2542
ณ ห้อง VIP. อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200
โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources