นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และคณะกรรมการบริหารมอบเงินสมทบกองทุนถาวรพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-06-07
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
2 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและคณะกรรมการบริหารมอบเงินสมทบกองทุนถาวรพัฒนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวนเงิน 1 ล้านบาท เพื่อนำไปพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และคณะผู้บริหารร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2543
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources