คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ สำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1301200402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ศึกษาดูงานคณะบริหารธุรกิจ สำนักหอสมุดกลาง และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 โดยมี ดร.เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources