พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ UK eLearning Limited

dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
dc.date.accessioned 2017-05-04T01:32:44Z
dc.date.available 2017-05-04T01:32:44Z
dc.date.issued 2546-08-15
dc.description พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ UK eLearning Limited โดยมี ดร.ศรีศักดิ์ จามรมาน รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและคุณเชษฐ์ โต๊ะสงวนพันธ์ ผู้อำนวยการ UK eLearning Limited ร่วมลงนามในพิธี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก en_US
dc.format.extent 14 ภาพ en_US
dc.format.mimetype image/jpeg en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/19464
dc.subject.other พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม en_US
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม en_US
dc.subject.other เชษฐ์ โต๊ะสงวนพันธ์ -- กิจกรรม en_US
dc.subject.other UK eLearning Limited en_US
dc.title พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและ UK eLearning Limited en_US
dc.type Still Image en_US
mods.genre Activity en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 14
Thumbnail Image
Name:
Activity-19464-1.jpg
Size:
154.43 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-19464-2.jpg
Size:
187.86 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-19464-3.jpg
Size:
203.23 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-19464-4.jpg
Size:
170.82 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-19464-5.jpg
Size:
158.25 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture