บรรยายพิเศษเรื่อง Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1608200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Designing Compensation Structure a Salary Administration in an MNC Organization โดย คุณฐิติพล ธนะแพทย์ ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2552 ณ ห้องสัมมนา อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ ร่วมฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources