นิทรรศการฉลองครบรอบ 10 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-02-10
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดนิทรรศการฉลองครบรอบ 10 ปี เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2543 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 โดยมี ภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ อธิการบดี เป็นประธานเปิดงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources