คณะครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8894
au.identifier.other 2203200700
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:35:06Z
dc.date.available 2015-07-03T05:35:06Z
dc.description คณะครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล งานการเงินและงบประมาณ และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2550 โดยมี อาจารย์สมพล ณ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์นรนุช ไผ่แก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 35 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/12046
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการเงินและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม
dc.subject.other นรนุช ไผ่แก้ว -- กิจกรรม
dc.title คณะครูโรงเรียนอุดรพณิชยการ-ช่างกล (พาณิชย์บ้านจั่น) ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 10
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208894-1.JPG
Size:
246.96 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208894-2.JPG
Size:
207.77 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208894-3.JPG
Size:
196.98 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208894-4.JPG
Size:
223.14 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-208894-5.JPG
Size:
146.95 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture