นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University Salzburg ประเทศออสเตรีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-1218
au.identifier.other 1006201309
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:25:52Z
dc.date.available 2015-07-03T05:25:52Z
dc.description นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University Salzburg ประเทศออสเตรีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันทึ่ 10 มิถุนายน 2556 โดยมี คณาจารย์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้การต้อนรับ
dc.format.extent 20 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9523
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University Salzburg ประเทศออสเตรีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title นักศึกษาพยาบาลจาก Paracelsus Medical University Salzburg ประเทศออสเตรีย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 11
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221218-1.JPG
Size:
214.01 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221218-2.JPG
Size:
221.56 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221218-3.JPG
Size:
199 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221218-4.JPG
Size:
282.08 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221218-5.JPG
Size:
187.36 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture