ประชุมนักศึกษาพยาบาล Nursing on the Move: Knowledge Innovation and Vitality

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1102200609
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
97 ภาพ
Other title(s)
The 1st Nursing Science Students Assembly of Thailand, Assumption University & Nurses' Association of Thailand
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย จัดประชุมนักศึกษาพยาบาล Nursing on the Move: Knowledge Innovation and Vitality ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2549 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วยผศ.ดร. นันทพันธ์ ชินล้ำประเสริฐ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมการประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources