ประชุมประจำปีเรื่อง Perference and Change : the Role of Culture and Language

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1308200915
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
42 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
บัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการประชุมประจำปี ครั้งที่ 3 ACSA Conference เรื่อง Perference and Change : the Role of Culture and Language ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2552 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี Dr. Stephen Conlon คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยภาษาอังกฦษ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมประชุม
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources