ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0605201403
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
57 ภาพ
Other title(s)
พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะ ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ณ ห้อง Mini Theater AR0101 อาคาร Montfort del Rosario School of Architecture and Design วิทยาเขตสุวรรณภูมิ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์พิศิษฐ์ วิริยวัฒน์ ที่ปรึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ คณาจารย์และนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources