อำนาจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

au.identifier.bibno 0022-4692
au.identifier.callno ว.พ. 342.59309 ธ647อ 2559
dc.contributor.advisor ภูมิ มูลศิลป์
dc.contributor.author ธีรวัฒน์ หาญใจไทย
dc.date.accessioned 2016-08-29T02:51:02Z
dc.date.available 2016-08-29T02:51:02Z
dc.date.issued 2559
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 204 น. ; 30 ซม. en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/18051
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject.other องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ -- ไทย en_US
dc.subject.other พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 en_US
dc.subject.other ขยะและการกำจัดขยะ en_US
dc.subject.other ไฟฟ้า -- การผลิต en_US
dc.title อำนาจในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น en_US
dc.title.alternative Local administration's authority in producing electricity from waste en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Thesis en_US
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning) en_US
thesis.degree.department School of Law en_US
thesis.degree.discipline กฎหมายมหาชน en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Masters en_US
thesis.degree.name Master of Laws en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-224692.pdf
Size:
10.7 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-224692.pdf
Size:
276.37 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections