ผู้เข้าร่วมประชุม WUCT-ASIA Pacific Regional Conference เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2543-11-24
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
8 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ผู้เข้าร่วมประชุม ” WUCT-ASIA Pacific Regional Conference
เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2543 โดยมีภราดาประทีป มาร์ติน โกมลมาศ
อธิการบดี พร้อมด้วยภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ร่วมให้การต้อนรับ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources