อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2111200702
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
12 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ศึกษาดูงานสาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2550 โดยมี อาจารย์กาญจน์สิทธิ์ ชินะผา หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ คณะบริหารธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources