สัมมนา Lean Supply Chain & Six-Sigma Supply Chain

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3010200439
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
28 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ จัดสัมมนา Lean Supply Chain & Six-Sigma Supply Chain เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2547 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าไบเทค บางนา โดยมี Asst. Prof. Brian Charles Lawrence เป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์ปิยวรรณ พุทธิบาลเจริญศรี หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม และนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะการจัดการธุรกิจความเสี่ยงและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมการสัมมนา
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources