เยี่ยมชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารและโรงงานอาหารสัตว์

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
3006200738
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
90 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการเยี่ยมชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารและโรงงานอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมโครงการ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources