เยี่ยมชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารและโรงงานอาหารสัตว์

au.identifier.bibno 0021-2913
au.identifier.other 3006200738
au.link.externalLink [View Pictures](http://www.aulibrary.au.edu/multim1/Activity/2007/Activity_Ext_2007/212913/index.html)
dc.contributor.other สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:34:14Z
dc.date.available 2015-07-03T05:34:14Z
dc.description สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดโครงการเยี่ยมชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารและโรงงานอาหารสัตว์ เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมโครงการ
dc.format.extent 90 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11710
dc.subject.other เยี่ยมชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม
dc.title เยี่ยมชมบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ อาหารและโรงงานอาหารสัตว์ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files