อบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่

au.identifier.bibno 0021-7703
au.identifier.other 2404201042
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:24:31Z
dc.date.available 2015-07-03T05:24:31Z
dc.description ศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ (ICE Center) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดอบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 เมษายน 2553 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.format.extent 145 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9105
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมทางธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title อบรมเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files