หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อาจารย์ประภา ศรีแสวงทรัพย์ ร่วมงานสัมมนา Journees de FLE

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1410200504
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
13 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
อาจารย์ประภา ศรีแสวงทรัพย์ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศษธุรกิจ คณะศิลปศาสต ร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมงานสัมมนา Journees de FLE จัดโดย Association Thailandaise des Professeurs de Francais and Embassy of Franceเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2548 ณ Bangkok commercial College
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources