40 ปี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2010
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Krungthep Turakij (Nov 23, 2010),2
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
40 ปี เอแบค วันที่ 7-30 ธันวาคม 2553 (เว้นเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ) เวลา 09.00-16.00 น. เชิญชมนิทรรศการ "40 ปี แห่งการก่อตั้งมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ" ที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาตลอด 40 ปี ของมหาวิทยาลัยและการก้าวเข้าสู่ความเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก ตลอดจนการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ และผลงานที่โดเด่นของคณะวิชาต่างๆ ทั้ง 17 คณะ ณ ศูนย์ประชุมจอห์นยี่สิบสาม มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญวิทยาเขตสุวรรณภูมิ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources