โครงการออกแบบเลขนศิลป์สิ่งพิมพ์เพื่อประชาสัมพันธ์ห้องสมุดประชาชนกรุงเทพมหานคร Printing graphic design for the promotion of Bangkok public library

Published date
1995
Resource type
Publisher
Assumption University
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Student's Report GA4601 U52p 1995
Other identifier(s)
Edition
1st ed.
Copyrighted date
Language
eng
File type
application/pdf
Extent
95 p. ; 30 cm.
Other title(s)
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Bachelor of Communication Arts
Degree level
Undergraduate
Degree discipline
Visual Arts
Degree department
Albert Laurence School of Communication Arts
Degree grantor
Assumption University
Abstract
Table of contents
Description
Student's Report (CA-VA) -- Assumption University, 1995.
Includes bibliography.
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
Access rights
Rights holder(s)
Location
AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
View External Resources