คุณต่อพงศ์ ชีวประวัติดำรงค์มอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2808200602
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
20 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คุณต่อพงศ์ ชีวประวัติดำรงค์ เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษากองทุนสุปราณี ชีวประวัติดำรงค์แก่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2549 ณ ห้อง King อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี ผู้บริหาร และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources