การแสดงดนตรีของนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0022-0694
au.identifier.other 1912201210
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:25:09Z
dc.date.available 2015-07-03T05:25:09Z
dc.description คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดการแสดงดนตรีของนักศึกษาคณะดนตรี เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกทางการดนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานน้ำพุ อาคาร AU Mall วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมขัญ
dc.format.extent 236 ภาพ
dc.format.mimetype text/html
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9330
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other การแสดงดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.title การแสดงดนตรีของนักศึกษา คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Interactive Resource
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 8
Thumbnail Image
Name:
Activity-220694-1.JPG
Size:
176.1 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220694-2.JPG
Size:
219.47 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220694-3.JPG
Size:
246.92 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220694-4.JPG
Size:
193.96 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
Activity-220694-5.JPG
Size:
266.06 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture