คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0112200902
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศึกษาดูงานหลักสูตรสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2552 โดยมี ดร.ทรงศักดิ์ วาณิชย์วิรุฬห์ หัวหน้าสาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources