บุคลากรสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2546-05-22
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
3 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่กองบริการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ศึกษาดูงานฝ่ายกิจการนักศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตบางนา เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2546 ณ ห้องอมเรศร์พิทักษ์ อาคาร CL วิทยาเขตบางนา โดยมี อาจารย์สรณะ อรุณรัตน์ ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources