พิธีเปิดอาคาร The Cathedral of Learning มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา และฉลองศตวรรษสมโภช ภราดาคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน พุทธศักราช 2545 เวลา 15.00 น.

Published date
2545
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
application/pdf
Extent
12 หน้า
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Subject(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections