ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-9261
au.identifier.other 0312200720
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:33:19Z
dc.date.available 2015-07-03T05:33:19Z
dc.description ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2550 โดยมี Assoc. Prof. Dr. Teay Shawyun รองผู้อำนวยการศูนย์ QMIPs ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 18 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11502
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยนเรศวร เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other Shawyun, Teay -- กิจกรรม
dc.title ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files