มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 3

Published date
2013
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรมและอาจารย์สมพล ณ สงขลา รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เข้าร่วมพิธีรับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส (Honorable NACC Intergrity Award 2012) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 จากนายปานเทพ กล้าณรงค์ ประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources
Collections