งาน Dummy Days มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
2542-02-01
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
16 ภาพ
Other title(s)
งาน ABAC Dummy Days
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Dummy Days ขึ้นระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2542 ณ ห้องนิทรรศการ อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ. 200 และบริเวณ ดร. ชุบ พลาซ่า เพื่อแนะนำบริษัทจำลอง ABAC Dummy Protrade Company และ ABAC Dummy Zenithal Company โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษาและนักศึกษาร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources