เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน และหน่วยจัดซื้อจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ศึกษาดูงานบัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อ งานพัสดุและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1203201027
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
4 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารพัสดุ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน และหน่วยจัดซื้อจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ศึกษาดูงานบัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อ งานพัสดุและเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดยมี นางสาวช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพัสดุ และ นางสาวศยามล พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources