เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน และหน่วยจัดซื้อจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ศึกษาดูงานบัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อ งานพัสดุและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

au.identifier.bibno 0020-8055
au.identifier.other 1203201027
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานบริหารพัสดุ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:32:02Z
dc.date.available 2015-07-03T05:32:02Z
dc.description เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน และหน่วยจัดซื้อจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ศึกษาดูงานบัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อ งานพัสดุและเยี่ยมชมวิทยาเขตสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2553 โดยมี นางสาวช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพัสดุ และ นางสาวศยามล พยนต์รักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการเงิน ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป
dc.format.extent 4 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/11196
dc.subject.other แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other เจ้าหน้าที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานการเงิน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานพัสดุ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ศึกษาดูงานจัดซื้อ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other ช้องทิพย์ นาวิกาญจนะ -- กิจกรรม
dc.subject.other ศยามล พยนต์รักษ์ -- กิจกรรม
dc.title เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี การเงิน และหน่วยจัดซื้อจากโรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชยการ ศึกษาดูงานบัญชี งานการเงิน งานจัดซื้อ งานพัสดุและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files