ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และนายแดน ฮาร์โซโน่ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ ด้านการตลาด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อสำรวจดัชนีผู้บริโภค ในระดับครัวเรือนทั่วประเทศ

Published date
2010
Resource type
MOU
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
tha
File type
Extent
1 หน้า