การให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช : ศึกษากรณีร่างข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย

au.identifier.bibno 0021-2501
au.identifier.callno ว.พ. 382.9730593 ท343ก 2554
dc.contributor.advisor พิชัยศักดิ์ หรยางกูร
dc.contributor.author ทัตชญา เศวตธนะกฤต
dc.coverage.spatial ไทย
dc.date.accessioned 2015-06-26T05:09:53Z
dc.date.available 2015-06-26T05:09:53Z
dc.date.issued 2554
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2554.
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม.
dc.format.extent 130 น. ; 30 ซม.
dc.format.mimetype application/pdf
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/967
dc.language.iso tha
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner.
dc.subject.other พันธุ์พืช -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other การอารักขาพืช -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
dc.subject.other ข้อตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ
dc.subject.other การค้าเสรีและการคุ้มครอง
dc.subject.other อเมริกา -- การค้ากับต่างประเทศ -- ไทย
dc.subject.other ไทย -- การค้ากับต่างประเทศ -- อเมริกา
dc.title การให้ความคุ้มครองพันธุ์พืช : ศึกษากรณีร่างข้อตกลงเขตการค้าเสรีระหว่างสหรัฐอเมริกากับประเทศไทย en_US
dc.title.alternative The protection of plant species : a case of the Draft US-Thai Free Trade Agreement
dc.type Text
mods.edition พิมพ์ครั้งที่ 1
mods.genre Thesis
mods.location.physicalLocation AU Archives, 4th Floor (Cathedral of Learning)
thesis.degree.department School of Law
thesis.degree.discipline Law
thesis.degree.grantor Assumption University
thesis.degree.level Masters
thesis.degree.name Master of Law
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-212501.pdf
Size:
6.32 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-212501.pdf
Size:
173 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections