งาน Academic Advising & Parent-Teacher Meeting 2/2009

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1003201004
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
19 ภาพ
Other title(s)
Academic Advising & Parent-Teacher Meeting 2/2009
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Academic Advising & Parent-Teacher Meeting 2/2009 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ภราดาอำนวย ยุ่นประยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาพัฒนาจริยธรรม เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources