ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2804201202
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
29 ภาพ
Other title(s)
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 7 หลักสูตรบริหารธุรกิจ และบรรยายพิเศษเรื่อง Educating Intelligences and Active Minds to Change the World เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2555 ณ ห้อง A52 อาคารอัสสัมชัญ ร.ศ 200 วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ภราดาบัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย ดร. เชิดพงษ์ สีบุญเรือง คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ดร. แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ร่วมพิธี
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources