มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าพื้นที่ร้านค้ารายย่อยในศูนย์การค้า

dc.contributor.advisor ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร
dc.contributor.author สกล โชติชัย
dc.date.accessioned 2020-06-25T03:51:30Z
dc.date.available 2020-06-25T03:51:30Z
dc.date.issued 2559
dc.description วิทยานิพนธ์ (นม.)--มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559. en_US
dc.description บรรณานุกรมท้ายเล่ม. en_US
dc.format.extent 143 หน้า en_US
dc.format.mimetype application/pdf en_US
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/23734
dc.language.iso tha en_US
dc.publisher กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.rights This work is protected by copyright. Reproduction or distribution of the work in any format is prohibited without written permission of the copyright owner. en_US
dc.rights.holder มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
dc.subject กฎหมายธุรกิจ en_US
dc.subject กฎหมายคุ้มครองผู้เช่าพื้นที่ en_US
dc.subject ศูนย์การค้า en_US
dc.title มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองผู้เช่าพื้นที่ร้านค้ารายย่อยในศูนย์การค้า en_US
dc.title.alternative Legal measure for tenants protection on lease of retail shops in shopping malls en_US
dc.type Text en_US
mods.genre Thesis en_US
thesis.degree.department School of Law en_US
thesis.degree.discipline กฎหมายธุรกิจ en_US
thesis.degree.grantor มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ en_US
thesis.degree.level Masters en_US
thesis.degree.name Master of Laws en_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Fulltext-23734.pdf
Size:
2.43 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Fulltext
Excerpt bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
AU-Thesis-Abstract-23734.pdf
Size:
193.72 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Abstract
Collections