บรรยายพิเศษเรื่อง Converting cultural diversity into business opportunities

au.identifier.bibno 0022-1715
au.identifier.other 2808201302
dc.contributor.other มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
dc.date.accessioned 2015-07-03T05:26:59Z
dc.date.available 2015-07-03T05:26:59Z
dc.description สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Converting Cultural Diversity into Business Opportunities เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายพิเศษนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุหฤท สยามวาลา ตำแหน่งผู้บริหารบริษัท ดีเอชเอ สยามวาลา นักร้อง นักดนตรี และนักจัดรายการวิทยุ เป็นวิทยากรบรรยาย
dc.format.extent 26 ภาพ
dc.format.mimetype image/jpeg
dc.identifier.uri https://repository.au.edu/handle/6623004553/9850
dc.subject.other การบรรยายพิเศษคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other กิจกรรมคณะบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
dc.subject.other สุหฤท สยามวาลา -- กิจกรรม
dc.title บรรยายพิเศษเรื่อง Converting cultural diversity into business opportunities en_US
dc.title.alternative Converting cultural diversity into business opportunities
dc.type Still Image
mods.genre Activity
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 15
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221715-1.JPG
Size:
184.3 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221715-2.JPG
Size:
169.46 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221715-3.JPG
Size:
157.58 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221715-4.JPG
Size:
156.85 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture
Thumbnail Image
Name:
AU-Activity-221715-5.JPG
Size:
202.79 KB
Format:
Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Description:
Picture