แข่งขันครอสเวิร์ดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

Published date
2543-11-21
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
88 ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา. ศูนย์กิจกรรมและกีฬา
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
ศูนย์กิจกรรมและกีฬา ฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครอสเวิร์ดกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2543 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล โดยมีภราดาบัญชา แสงหิรัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยคณาจารย์ นักศึกษา ซึ่งมีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันรวม 19 สถาบัน และนับเหรียญรวมกับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources